معنی ناهمسانی

ناهمسانی
معادل ابجد

ناهمسانی در معادل ابجد

ناهمسانی
  • 217
حل جدول

ناهمسانی در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ناهمسانی در فارسی به انگلیسی

  • Anomaly, Difference, Differential, Inequality, Variance
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید