معنی نام گذاری

نام گذاری
معادل ابجد

نام گذاری در معادل ابجد

نام گذاری
  • 1022
حل جدول

نام گذاری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نام گذاری در لغت نامه دهخدا

  • نام گذاری. [گ ُ] (حامص مرکب) نام گذاشتن. نام نهادن. تسمیه.
    - شب نام گذاری، ششمین شب تولد نوزاد را شب نامگذاری نوزاد گویند.
    || ترجمه. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نام گذاری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نام گذاری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نام گذاری در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نام گذاری در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید