معنی نامادری

نامادری
معادل ابجد

نامادری در معادل ابجد

نامادری
  • 306
حل جدول

نامادری در حل جدول

فرهنگ معین

نامادری در فرهنگ معین

  • (دَ) (ص نس.) زن پدر غیر از مادر شخص.
لغت نامه دهخدا

نامادری در لغت نامه دهخدا

  • نامادری. [دَ] (اِ مرکب) نمادری. زن پدر را گویند. (آنندراج). زن دیگر پدر کسی غیر از مادر او. (فرهنگ نظام). مادراندر. مادرندر. مارندر. زن پدر. زن بابا. مایندر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نامادری در فرهنگ عمید

  • زن‌پدر، مادراندر،
فارسی به انگلیسی

نامادری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

نامادری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نامادری در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نامادری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) زن پدر غیر از مادر شخص ما در اندر مادندر.
واژه پیشنهادی

نامادری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید