معنی ناشناس

ناشناس
معادل ابجد

ناشناس در معادل ابجد

ناشناس
 • 462
حل جدول

ناشناس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناشناس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیگانه، ذهول، غریبه، غریب، گمنام، مجهول، ناآشنا، ناشناخته، نکره،
  (متضاد) آشنا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناشناس در فرهنگ معین

 • (ش) (ص.) غریب، بیگانه.
لغت نامه دهخدا

ناشناس در لغت نامه دهخدا

 • ناشناس. [ش ِ] (نف مرکب) آنکه آگاه نیست و شناسائی ندارد. جاهل. بی اطلاع. نادان. بی علم. (ناظم الاطباء). ناشناسنده:
  وگر نقره اندود باشد نحاس
  توان خرج کردن بر ناشناس.
  سعدی.
  || (ن مف مرکب) غیرمعروف. مجهول. || دهاتی. روستائی. (ناظم الاطباء). || غریب. اجنبی. ناآشنا. || (ق مرکب) بناشناس. متنکروار. متنکراً. ناشناخت: پس آن هر دو زنان و خادم بناشناس بیامدند و در لشکرگاه آمدند. (اسکندرنامه خطی). چون ضحاک تازی برخاست [جمشید] بگریخت و ده سال تمام در عالم تنها ناشناس بگردید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناشناس در فرهنگ عمید

 • ناآشنا، بیگانه، غیر معروف،
فارسی به انگلیسی

ناشناس در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ناشناس در فارسی به عربی

تعبیر خواب

ناشناس در تعبیر خواب

 • ناشناس: شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد - لوک اویتنهاو
سخن بزرگان

ناشناس در سخن بزرگان

 • تمام آزادی های ما حکم یک بسته را دارد و اگر بنا بر این است که یکی از محتویات این بسته محفوظ بماند، تمام آن باید حفظ شود.

  هیچ نیرویی قوی تر از میل به آزادی نیست.

  خدا هرگز وعده آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز و قلب همیشه رها از رنجها را نداده است، بلکه او وعده عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.

  به خدا تکیه کن و یقین داشته باش که زیر سایه خدا دوستان زیادی پیدا می کنی.

  دامنه ی آمال و آرزوی انسان پایانی ندارد، سعادتمند کسی است که به اندیشه های بی اساس و ایده آل های بی معنا دل نبندد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

ناشناس در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

ناشناس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ (صفت) ناشناخته مجهول. ‎، غریب بیگانه. ‎، بی اطلاع بی خبرناآگاه. ‎- 4 ناشناخت متنکروار:‎ } چون ضحاک تازی برخاست (جمشید) بگریخت و ده سال تمام در عالم تنها ناشناس بگردید ‎{ یا به ناشناس. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ناشناس در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ناشناس در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید