معنی ناس

ناس
معادل ابجد

ناس در معادل ابجد

ناس
 • 111
حل جدول

ناس در حل جدول

 • آخرین سوره قرآن مجید
 • از سوره های مکی
 • سوره مردم
 • مردم عرب
 • مردم
 • آخرین سوره قرآن، مردم قرآنی، سوره مردم
مترادف و متضاد زبان فارسی

ناس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آدم، انسان، انس، بشر، مردم، انفیه
فرهنگ معین

ناس در فرهنگ معین

 • (اِ.) نک. نسوار.
 • [ع.] (اِ.) مردم، مردمان.
لغت نامه دهخدا

ناس در لغت نامه دهخدا

 • ناس. (ع اِ) اسمی است که برای جمع وضع شده مثل قوم و رهط. واحدش انسان است. و بر انس و جن اطلاق می شود و اغلب بر انس. و گفته اند که اصلش اناس است که جمع انس باشد و این جمعی است نادر که با آوردن الف و لام بر سر آن فاء آن حذف شده است. (از معجم متن اللغه) (از اقرب الموارد). مردمان از آدمی و پری. جمع انس است و اصل آن اناس است به ضم اول و جمعی نادر است، پس تخفیف یافته و «ال » بر آن داخل شده است. (از منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • ناس. [سِن ْ] (ع ص) رجوع به ناسی شود.

 • ناس. (اِخ) نام قریه ای بزرگ از نواحی خراسان. (تاج العروس). قریه ٔ بزرگی است بنواحی ابیورد. (از سمعانی). توضیح بیشتر ...
 • ناس. (اِخ) [الَ. ] سوره ٔ صدوچهاردهمین از قرآن، و آن شش آیت است، پس از سوره ٔ فلق و آخرین سوره است از قرآن و به این آیت شروع می شود: قل اعوذ برب الناس. توضیح بیشتر ...
 • ناس. (اِخ) رودخانه ای است در کلمبیای بریتانیا که از سلسله جبال غربی روشوز سرچشمه می گیرد. طول آن 350هزارگز است و به خلیجی در اقیانوس آرام می ریزد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناس در فرهنگ عمید

 • صد‌وچهاردهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۶ آیه، قُل ٲعوذُ،
  [قدیمی] مردم، آدمیان،. توضیح بیشتر ...
 • نسوار
عربی به فارسی

ناس در عربی به فارسی

 • مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

ناس در گویش مازندرانی

 • مخدری که از ترکیب تنباکو آهک وبرخی مواد دیگر به دست آید
فرهنگ فارسی هوشیار

ناس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ مردمان، نام یکی از سیمناد های نپی (سوره های قرآنی) نان خشک (اسم) مردمان ظدمیان: ناس مردم باشد و کو مردمی ک تو سر مردم ندیدستی دمی. (مثنوی. نیک. ‎ 323:4) توضیح ناس اسمی است که برای جمع وضع شده مثل قوم و رهط. واحدش انسان است و بر انس و جن اطلاق میشود و اغلب بر انس. و گفته اند که اصلش } اناس ‎{ است که جمع انس باشد و این جمعی است نادر که با آوردن الف و لام بر سر آن فاء (الفعل) حذف شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ناس در فرهنگ فارسی آزاد

 • ناس، مردم، مردمان، آدمی، آدمیان،
 • ناس، نام سوره 114 یا آخرین سوره قرآنست که مدنیه می باشد و 6 آیه دارد (بعضی مکیه نوشته اند)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید