معنی نارفیق

نارفیق
معادل ابجد

نارفیق در معادل ابجد

نارفیق
  • 441
حل جدول

نارفیق در حل جدول

لغت نامه دهخدا

نارفیق در لغت نامه دهخدا

  • نارفیق. [رَ] (ص مرکب) نادوست. ناجوانمرد. که نارفاقتی کند. که شرایط دوستی و رفاقت به جا نیارد. که دوستی و رفاقت را رعایت نکند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نارفیق در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه