معنی ناراستی

ناراستی
معادل ابجد

ناراستی در معادل ابجد

ناراستی
 • 722
حل جدول

ناراستی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناراستی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اعوجاج، کجی، کژی، معوجی، نادرستی، خیانت، بطلان، کذب،
  (متضاد) راستی، صداقت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ناراستی در فرهنگ معین

 • کجی، ناهمواری، دروغ، ناحقی، خیانت، نابسامانی، بی ترتیبی، دارای غش بودن. [خوانش: (حامص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ناراستی در لغت نامه دهخدا

 • ناراستی. (حامص مرکب) مکر. حیله. عدم صداقت و راستی. (ناظم الاطباء). نابکاری. خیانت. نادرستی. دغلی. کژی. تقلب. دغا. دروغ و دروغگوئی:
  بکژی و ناراستی کم گرای
  جهان از پی راستی شد بپای.
  ابوشکور.
  دو کار است بیداد و ناراستی
  که در کار مرد آورد کاستی.
  دقیقی.
  ز نادانی و هم ز ناراستی
  ز کژی و کمی و از کاستی.
  فردوسی.
  اگر نه از آن بودی که اول عهد بکردم باشما که شما را حرمت دارم والا شما را بدین ناراستی از من رنج رسیدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ناراستی در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

ناراستی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ کجی اعوجاج، ناهمواری ناصافی، دروغ کذب، ناحقی بطلان، خیانت دغلی، دارای غش بودن عدم خلوص، نابسامانی بی تربیتی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید