معنی میکرومتر

میکرومتر
معادل ابجد

میکرومتر در معادل ابجد

میکرومتر
  • 916
حل جدول

میکرومتر در حل جدول

لغت نامه دهخدا

میکرومتر در لغت نامه دهخدا

  • میکرومتر. [رُ م ِ] (فرانسوی، اِ) ابزاری که بوسیله ٔ آن ابعاد کمتر از میلیمتر را می سنجند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میکرومتر در فرهنگ عمید

  • ابزاری برای اندازه‌گیری فواصل یا ابعاد بسیار ریز،
    (ریاضی) = میکرون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میکرومتر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) ابزاری که بوسیله آن ابعاد کمتر از میلیمتر را می سنجند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید