معنی میلاوه

میلاوه
معادل ابجد

میلاوه در معادل ابجد

میلاوه
 • 92
حل جدول

میلاوه در حل جدول

فرهنگ معین

میلاوه در فرهنگ معین

 • شاگردانه، انعام، نوید، مژدگانی. [خوانش: (وِ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

میلاوه در لغت نامه دهخدا

 • میلاوه. [وَ / وِ] (اِ مرکب) شاگردانه و پولی که علاوه بر مزد استاد به شاگرد می دهند. (ناظم الاطباء). میلاویه. شاگردانه بود. (فرهنگ اوبهی) (لغت فرس اسدی) (صحاح الفرس). شاگردانه یعنی اجرتی که به شاگرد دهند. (انجمن آرا) (آنندراج). به معنی شاگردانه است و آن دو سه پولی بود که بعداز اجرت استاد به شاگرد دهند. (برهان):
  ای مسلمانان میلاوه که دارد بازا
  بجز آن کس که بود سفله دل و غمازا.
  ابوالعباس (از صحاح الفرس).
  و رجوع به میلاو و میلاویه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میلاوه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت و اسم) انعامی که به شاگرد حجره و دکان دهند شاگردانه.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید