معنی میتینگ

میتینگ
معادل ابجد

میتینگ در معادل ابجد

میتینگ
 • 530
حل جدول

میتینگ در حل جدول

 • گردهمایی سیاسی
مترادف و متضاد زبان فارسی

میتینگ در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اجلاس، جلسه، گردهمایی، تظاهرات، ملاقات، تجمع
فرهنگ معین

میتینگ در فرهنگ معین

 • [انگ. ] (اِ. ) تجمع موقت گروهی از مردم برای مذاکره و ایراد یا استماع و نطق های اجتماعی و سیاسی که معمولاً طی قطعنامه ای خواست های افراد شرکت کننده در آن قرائت می شود، تجمع (فره). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

میتینگ در لغت نامه دهخدا

 • میتینگ. (انگلیسی، اِ) گرد آمدن دسته ها از مردم برای ابراز نظری. اجتماع گروه بسیار برای گفتگو یا اظهارنظر در مسائل اجتماعی. هنگامه.
  - میتینگ دادن، بهم آمدن گروهها و دسته های سیاسی و غیر سیاسی برای ابراز نظری و پیشبرد مقصودی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میتینگ در فرهنگ عمید

 • تجمع گروهی برای بحث و مذاکره دربارۀ مسائل اجتماعی یا سیاسی،
فارسی به انگلیسی

میتینگ در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

میتینگ در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

میتینگ در فارسی به عربی

 • اجتماع، اِجْتِماعُ
فرهنگ فارسی هوشیار

میتینگ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گردآمدن دسته ها از مردم برای ابراز نظری، هنگامه، تظاهرات
فارسی به آلمانی

میتینگ در فارسی به آلمانی

 • Begegnung (f), Besprechung (f), Tagung (f), Versammlung (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه