معنی میتین

میتین
معادل ابجد

میتین در معادل ابجد

میتین
  • 510
حل جدول

میتین در حل جدول

فرهنگ معین

میتین در فرهنگ معین

  • (اِ) کلنگ، تیشه یا میلی که با آن سنگ را بتراشند.
لغت نامه دهخدا

میتین در لغت نامه دهخدا

  • میتین. (اِ) کلنگ و میله ٔ آهنین که سنگ تراشان بدان سنگ کنند و تراشند. (ناظم الاطباء). تبری یا کلنگی بود که بدان کوه و زمین کنند. (لغت فرس اسدی). کلنگ و تیشه را گویند که بدان زمین کنند. کلنگ و میله ٔآهنین که سنگتراشان بدان سنگ تراشند. (یادداشت مؤلف). کلنگی باشد که بدان کوه کنند. (فرهنگ اوبهی). کلنگ و میل آهنی که سنگ تراشان بدان سنگ تراشند و بشکافند و بکنند. (برهان). || دیلم. دستک. برطیل. مته. اسکنه. یعنی تیر نازکی از آهن به ستبری سه یا چهار انگشت بر هم نهاده که بدان دیوار و زمین سوراخ کنند و سنگ سنبند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

میتین در فرهنگ عمید

  • تیشه یا میله که با آن سنگ می‌تراشند، کلنگ: به‌تندی چنان اوفتد بر برم / که میتین فرهاد بر بیستون (آغاجی: شاعران بی‌دیوان: ۱۹۵)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

میتین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کلنگ و میله آهنین که سنگ تراشان بدان سنگ کنند و تراشند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید