معنی مو طلایی

مو طلایی
معادل ابجد

مو طلایی در معادل ابجد

مو طلایی
  • 106
حل جدول

مو طلایی در حل جدول

فارسی به انگلیسی

مو طلایی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مو طلایی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نادرست نویسی مو تلایی پارسی است زرینه موی (صفت) آنکه موی سرش طلایی رنگ باشد } دختر مو طلایی ‎{. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه