معنی موزیسین

موزیسین
معادل ابجد

موزیسین در معادل ابجد

موزیسین
  • 183
حل جدول

موزیسین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

موزیسین در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

موزیسین در فرهنگ معین

  • (یِ) [فر.] (ص.) موسیقی دان، نوازنده.
  • (یَ) [فر. ] (ص فا. ) کسی که در ساخت یا رهبری یا اجرای موسیقی به خصوص موسیقی سازی تبحر داشته باشد، موسیقی دان (فره). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

موزیسین در لغت نامه دهخدا

  • موزیسین. [یَن ْ] (فرانسوی، ص) (اصطلاح موسیقی) موسیقیدان. استاد موسیقی. نوازنده. استاد موزیک. (یادداشت مؤلف). و رجوع به موسیقی و موزیک شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

موزیسین در فرهنگ عمید

  • کسی که در موسیقی دارای تخصص است و حرفه‌ای به آن مشغول است،
فرهنگ فارسی هوشیار

موزیسین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی خنیا گر نوازنده خنیادان (صفت اسم) موسیقی دان نوازنده. توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه اولی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید