معنی موذیانه

موذیانه
معادل ابجد

موذیانه در معادل ابجد

موذیانه
  • 812
حل جدول

موذیانه در حل جدول

  • به روشی حیله‌آمیز
  • به روشی حیله آمیز
مترادف و متضاد زبان فارسی

موذیانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حیله‌گرانه، محیلانه، بدجنسانه، مزورانه،
    (متضاد) ساده‌لوحانه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

موذیانه در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید