معنی موال

حل جدول

موال

مستراح

گویش مازندرانی

موال

آبریزگاه – مستراح – خلا

معادل ابجد

موال

77

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری