معنی منام

منام
معادل ابجد

منام در معادل ابجد

منام
 • 131
حل جدول

منام در حل جدول

 • رودی در تایلند
مترادف و متضاد زبان فارسی

منام در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

منام در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع.] (اِ.) خوابگاه، بستر.
لغت نامه دهخدا

منام در لغت نامه دهخدا

 • منام. [م َ] (ع اِ) خواب. (مهذب الاسماء) (دهار). نوم. (اقرب الموارد): و من آیاته منامکم باللیل و النهار. (قرآن 23/30). پرده دار قوت ارادی به سبب یقظت و منام گاه پرده بردارد گاه فروگذارد. (منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 300). یکی از آن تقلیل طعام، دوم قلت منام. (مصباح الهدایه چ همایی ص 163). اما شرط چهارم قلت منام است. (مصباح الهدایه ایضاً ص 166). پس حق نفس در مآکل و مشارب و استراحت و منام. (مصباح الهدایه ایضاً ص 71).
  جنود وحش شدند از منام خود بیدار
  وفود طیر شدند از مقام خود طایر. توضیح بیشتر ...
 • منام. [م ِ] (اِخ) رودی در کشور تایلند با هزار و دویست کیلومتر طول که ازبانکوک می گذرد و در خلیج سیام می ریزد. (از لاروس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

منام در فرهنگ عمید

 • خواب،

  خوابگاه،

  آنچه انسان در خواب ببیند،
فرهنگ فارسی هوشیار

منام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ خوابگاه جای خواب، خواب دیدن خواب (اسم) خواب، موضع خواب جای خواب دیدن، آنچه در خواب بینند: } درین پرده منام چنان دیدم که روزگار خلافت بنی عباس بنهایت رسیده. ‎{ (روضات الجنات. چا. امام ج 323:1) جمع: منامات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

منام در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَنام، (اسم مفعول نامَ، یَنامُ، نَوم) محل خوابیدن، خوابگاه، خواب (آنچه درخواب می بینند)، جمع: مَنامات،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید