معنی مقدمه چینی

مقدمه چینی
معادل ابجد

مقدمه چینی در معادل ابجد

مقدمه چینی
  • 262
حل جدول

مقدمه چینی در حل جدول

  • تمهید
  • فراهم کردن زمینه مناسب برای انجام کاری یا گفتن سخنی
فرهنگ معین

مقدمه چینی در فرهنگ معین

  • (~.) [ع - فا.] (حامص.) ذکر مقدمه برای مطلبی یا انجام کاری.
لغت نامه دهخدا

مقدمه چینی در لغت نامه دهخدا

  • مقدمه چینی. [م ُ ق َدْ دِ / دَ م َ / م ِ](حامص مرکب) تمهید مقدمه. ذکر مقدمه برای بیان مطلبی. و رجوع به مقدمه شود.
    - مقدمه چینی کردن، تمهید مقدمه کردن. برای بیان مطلبی مقدمه ای ذکر کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مقدمه چینی در فرهنگ عمید

  • ذکر مقدمه برای بیان مطلبی،
فرهنگ فارسی هوشیار

مقدمه چینی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زمینه سازی ذکر مقدمه برای مطلبی: } بدون مقدمه چینی حقیقت را باو گفتم. ‎{. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مقدمه چینی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه