معنی مفازات

مفازات
معادل ابجد

مفازات در معادل ابجد

مفازات
  • 529
حل جدول

مفازات در حل جدول

  • بیابان‌های بی‌آب و علف
  • بیابان های بی آب و علف
لغت نامه دهخدا

مفازات در لغت نامه دهخدا

  • مفازات. [م َ](ع اِ) مفازه. (ترجمان القرآن)(اقرب الموارد). بیابانهای بی آب: و بسا کوشکهای منقش و باغهای دلکش که بنا کردند و بیاراستند. که امروز با زمین هموار گشته است و با مفازات و اودیه برابر شده. (چهارمقاله صص 45-46). اگرچه در این مفازه سکان کمتر از دیگر مفازات اسلام اند، اما دزدان و قطاع الطریق که سکان بتحقیق اند بیشتر از دیگر مفازات باشند. (نزهه القلوب چ لیدن ج 3 ص 142). و رجوع به مفازه و مفازه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مفازات در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

مفازات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: مفازه) زهایشگاهان پیروزیگاهان میر گاهان کویر ها (اسم) جمع مفازه: } وبسا کوشکهای منقش و باغهای دلکش که بنا کردند و بیاراستند که امروز با زمین هموار گشته است و با مفازات و اودیه برابر شده ‎{ (چهار مقاله. 46:45). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه