معنی مغایر

مغایر
معادل ابجد

مغایر در معادل ابجد

مغایر
 • 1251
حل جدول

مغایر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مغایر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خلاف، دیگرگون، ضد، مباین، متفاوت، مخالف، منافی، نامشابه، ناهمگون،
  (متضاد) مشابه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مغایر در فرهنگ معین

 • (مُ یِ) [ع.] (اِفا.) برخلاف، برعکس.
لغت نامه دهخدا

مغایر در لغت نامه دهخدا

 • مغایر. [م ُ ی ِ](ع ص) برخلاف و برعکس و برضد و مخالف و ناموافق. (ناظم الاطباء). و رجوع به مغایرت شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مغایر در فرهنگ عمید

 • مخالف، ناجور،

  دگرگون،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مغایر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

مغایر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مغایر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مغایر در فارسی به عربی

 • اجنبی، شاذ، ماقت، مخالف، مرفوض، مضاد
فرهنگ فارسی هوشیار

مغایر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مغایر در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُغایِر، مخالف، ناجور،
فارسی به آلمانی

مغایر در فارسی به آلمانی

 • Abweichend, Variante (f), Verhaßt, Zuwider [adjective]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید