معنی معتمدین

معتمدین
معادل ابجد

معتمدین در معادل ابجد

معتمدین
  • 614
حل جدول

معتمدین در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

معتمدین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: معتمد) اوستامان ماتکوران (اسم) جمع معتمد در حالت نصبی و جری (در فارسی مراعات این قاعده نکنند) . (اسم) جمع معتمد در حالت نصبی و جری (در فارسی مراعات این قاعده نکنند) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید