معنی مستعین

مستعین
معادل ابجد

مستعین در معادل ابجد

مستعین
 • 630
حل جدول

مستعین در حل جدول

فرهنگ معین

مستعین در فرهنگ معین

 • (مُ تَ) [ع.] (اِفا.) یاری خواهنده.
لغت نامه دهخدا

مستعین در لغت نامه دهخدا

 • مستعین. [م ُ ت َ](ع ص) نعت فاعلی از استعانه. اعانت خواهنده و مددجوینده. (غیاث)(اقرب الموارد). یاری خواهنده. مددخواهنده. کمک خواهنده. یاری طلب. یاری جو. یاری خواه:
  چه گوئی بود مستعین مستعان گر
  نباشد چنین مستعین مستعان را.
  ناصرخسرو.
  منم مستعین محمد به مشرق
  چه خواهی از این مستعین محمد.
  ناصرخسرو.
  ای همه هستی که هست از کف تو مستعار
  نیست نیازی که نیست بر در تو مستعین.
  خاقانی.
  ای فلک را رفعت تو مستعار
  مستعانم شو که هستم مستعین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مستعین در فرهنگ عمید

 • کسی که از کسی یاری بخواهد، یاری‌خواهنده،
فرهنگ فارسی هوشیار

مستعین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یاری خواهنده (اسم) استعانت کننده یاری خواهنده: ای همه هستی که هست از کف تو مستعار نیست نیازی که نیست بر در تو مستعین. (خاقانی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مستعین در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُستَعِین، کمک خواهنده، عَون و مَدَد جوینده،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید