معنی مستانه

مستانه
معادل ابجد

مستانه در معادل ابجد

مستانه
 • 556
حل جدول

مستانه در حل جدول

 • فیلمی از محمد حسین فرح بخش
مترادف و متضاد زبان فارسی

مستانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صفت مست‌وار، مانندمستان، سرخوشانه، سرمستانه
فرهنگ معین

مستانه در فرهنگ معین

 • (مَ نِ) (ص. ق.) مانند مستان، همچون م ست.
لغت نامه دهخدا

مستانه در لغت نامه دهخدا

 • مستانه. [م َ ن َ / ن ِ](ص نسبی، ق مرکب) چیزی که حرکات و سکنات آن بطور مستان باشد چون لغزش مستانه و رفتار مستانه و گریه ٔ مستانه و جلوه ٔ مستانه. (آنندراج). منسوب به مست. به صفت مست. چون مستان در حال مستی. با حالت مستی. به مستی:
  نگردد به گفتار مستانه غره
  کسی کو دل و جان هشیار دارد.
  ناصرخسرو.
  چون بر در خیمه ای رسیدی
  مستانه سرود برکشیدی.
  نظامی.
  مستانه مبین در این علم گاه
  کافتادنی است چون تو در چاه.
  نظامی.
  بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد
  زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مستانه در فرهنگ عمید

 • با خوشحالی، مانند مستان،
  مست‌کننده،
  (قید) [مجاز] با حالت مستی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مستانه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

مستانه در نام های ایرانی

 • دخترانه، خوشحال، مانند مست، مستی آور، سرخوش و شاد
فرهنگ فارسی هوشیار

مستانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چیزی که حرکات و سکنات آن بطورمستان باشد چون لغزش مستانه و رفتار مستانه و گریه مستانه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید