معنی مرکور

مرکور
معادل ابجد

مرکور در معادل ابجد

مرکور
  • 466
حل جدول

مرکور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرکور در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مرکور در فرهنگ معین

  • (مِ) [فر.] (اِ.) سیماب، جیوه.
لغت نامه دهخدا

مرکور در لغت نامه دهخدا

  • مرکور. [م ِ](اِخ) مرکوری. مرکوریوس. هرمس. رساننده ٔ پیغامهای خدایان از آسمان به زمین بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مرکوری و مرکوریوس شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مرکور در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید