معنی مردجوان

حل جدول

فارسی به عربی

مردجوان

دجاجه

فارسی به آلمانی

مردجوان

Hähnchen (m), Hähnchen (n), Huhn (n)

انگلیسی به فارسی

chicken

مردجوان

آلمانی به فارسی

Huhn (n)

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.


Hhnchen (m)

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.


H hnchen (n)

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.

ایتالیایی به فارسی

pollastro[noun]

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , کمرو.


pollo[noun]

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , کمرو.

فنلاندی به فارسی

jnishousu

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو.


j nist

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو.


kananliha

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو, مرغ , ماکیان , مرغ خانگی.

فرانسوی به فارسی

poulet

جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , کمرو.

سوئدی به فارسی

kyckling

جوجه مرغ، پرنده کوچک، بچه، مردجوان، ناازموده، ترسو، کمرو،

اسپانیایی به فارسی

pollito

جوجه، بچه، نوزاد، جوجه مرغ، پرنده کوچک، بچه، مردجوان، ناازموده، ترسو، کمرو.

معادل ابجد

مردجوان

304

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری