معنی مرتد شدن

مرتد شدن
معادل ابجد

مرتد شدن در معادل ابجد

مرتد شدن
  • 998
حل جدول

مرتد شدن در حل جدول

  • از دین برگشتن، بی دین شدن، مشرک شدن
فارسی به انگلیسی

مرتد شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مرتد شدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مرتد شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از دین بر گشتن دینگردان شدن دین گرداندن (مصدر) از دین حقیقی عصر بازگشتن، دین اسلام را ترک کردن: عبدالله بن سعد بن ابی سرح که مرتدشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مرتد شدن در فارسی به آلمانی

  • Abschwo.ren, Entsagen, Wiederrufen, Zuru.cknehmen [verb]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید