معنی مخاصمات

مخاصمات
معادل ابجد

مخاصمات در معادل ابجد

مخاصمات
  • 1172
حل جدول

مخاصمات در حل جدول

  • دشمنی‌ها، خصومت‌ها
  • دشمنی ها، خصومت ها
فرهنگ فارسی هوشیار

مخاصمات در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید