معنی محدوده

محدوده
معادل ابجد

محدوده در معادل ابجد

محدوده
  • 67
حل جدول

محدوده در حل جدول

  • حدود، دایره، قلمرو، منطقه
مترادف و متضاد زبان فارسی

محدوده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حد، حدود، دایره، قلمرو، منطقه
لغت نامه دهخدا

محدوده در لغت نامه دهخدا

  • محدوده. [م َ دَ] (ع ص) محدوده. حد پیدا کرده. داری حد.

فرهنگ عمید

محدوده در فرهنگ عمید

  • قسمتی که با نشانه‌ها و علائم از بخش‌های دیگر متمایز شده باشد،
    [مجاز] چیزی که حدوحدود مشخص دارد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

محدوده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

محدوده در فارسی به انگلیسی

  • Bounds, Compass, Confines, Environs, Limit, Pale, Radius, Realm, Reservation, Scope, Shot, Sphere. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

محدوده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

محدوده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • محدوده در فارسی مونث محدود: دیوار بند ساماندار مرزین (اسم) مونث محدود جمع: محدودات. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید