معنی مجدانه

مجدانه
معادل ابجد

مجدانه در معادل ابجد

مجدانه
 • 103
حل جدول

مجدانه در حل جدول

 • با کوشش زیاد و به طور جدی، با جدیت
 • به طور جدی و پیگیر
 • با کوشش زیاد، به طور جدی، با جدیت، پیگیر
مترادف و متضاد زبان فارسی

مجدانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باجدیت، فعالانه، سرسختانه، مصرانه، موکدانه،
  (متضاد) سهل‌انگارانه، کاهلانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مجدانه در فرهنگ معین

 • (مُ جِ دّ نِ یا نَ) [ع - فا.] (ق.) از روی کوشش، با کوشش.
لغت نامه دهخدا

مجدانه در لغت نامه دهخدا

 • مجدانه. [م ُ ج ِدْ دا ن َ / ن ِ] (ص نسبی، ق مرکب) با سعی کوشش. از روی جد وجهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مجدانه در فرهنگ عمید

 • جدی،

  (قید) از روی جد، به‌طور جدی،
فارسی به انگلیسی

مجدانه در فارسی به انگلیسی

 • Actively, Religiously, Sedulously, Studious, Vigorous
فرهنگ فارسی هوشیار

مجدانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کوشمندانه از روی کوشش با کوشش: مجدانه در وصول بمقصود میکوشد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید