معنی متعال

متعال
معادل ابجد

متعال در معادل ابجد

متعال
 • 541
حل جدول

متعال در حل جدول

 • بلندمرتبه، از صفات خداوند
 • بلند مرتبه، از صفات خداوند
مترادف و متضاد زبان فارسی

متعال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلند، بلندمرتبه، عالی، متعالی، والا
فرهنگ معین

متعال در فرهنگ معین

 • (مُ تَ) [ع.] (ص.) بلند شونده، بلند - پایه، والا، برتر.
لغت نامه دهخدا

متعال در لغت نامه دهخدا

 • متعال. [م ُ ت َ] (ع ص) بلندشونده. در اصل متعالی بود اسم فاعل از تعالی که ناقص واوی است از تفاعل در حالت رفعی ضمه بر یاء ثقیل بود ساقط کردند بعد اجتماع ساکنین شد میان یا و تنوین. یاء را حذف کردند و درآخر وقف کردند تنوین هم ساقط گردید، متعال باقی ماند. (غیاث) (آنندراج). بلند و رفیع و بالا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد):
  عالم را خاک کف دو پای تو کرده ست
  عزوجل ایزد مهیمن متعال.
  منوچهری (دیوان چ 2 ص 168). توضیح بیشتر ...
 • متعال. [م ُ ت َ عال ل] (ع ص) شتر به سختی و شدت دونده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعالل شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متعال در فرهنگ عمید

 • بلندمرتبه،
  از صفات باری‌تعالی. δ در اصل متعالی بوده، یای آن در وصف خداوند حذف گردیده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

متعال در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

متعال در فارسی به انگلیسی

 • Elevated, Magnificent, Sublime, Transcendental
فارسی به عربی

متعال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

متعال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بلند شونده، بلند و رفیع و بالا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه