معنی متظاهر

متظاهر
معادل ابجد

متظاهر در معادل ابجد

متظاهر
  • 1546
حل جدول

متظاهر در حل جدول

  • خودنما، ظاهرساز
مترادف و متضاد زبان فارسی

متظاهر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خودنما، ظاهرساز، متکلف، تظاهرکننده، یاوری‌دهنده، هم‌پشت
فرهنگ معین

متظاهر در فرهنگ معین

  • (مُ تَ هِ) [ع.] (اِفا.) تظاهرکننده.
لغت نامه دهخدا

متظاهر در لغت نامه دهخدا

  • متظاهر. [م ُ ت َ هَِ] (ع ص) یارمند شونده با هم. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). پشت به پشت پیوسته و یکدیگر را معاونت و یاری کرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پشت کننده به یکدیگر (ضد معنی اول). (از تاج العروس) (از محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). || به پشت درآورنده. (از منتهی الارب). و رجوع به تظاهر شود. || در تداول، خودنما. تظاهرکننده. ظاهرساز. فریبا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متظاهر در فرهنگ عمید

  • تظاهرکننده، ظاهرساز،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

متظاهر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

متظاهر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

متظاهر در فارسی به عربی

عربی به فارسی

متظاهر در عربی به فارسی

  • رژه رونده , راه پیما
فرهنگ فارسی هوشیار

متظاهر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

متظاهر در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُتَظاهِر، پشتیبانی و یاوری کننده، پشتی کننده، ظاهر شونده، ظاهر کننده، شرکت کننده در تظاهرات دسته جمعی، در عرف فارسی به معنای ظاهر ساز، جلوه کننده به حالتی غیر حقیقی نیز مصطلح است،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

متظاهر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه