معنی مباین

مباین
معادل ابجد

مباین در معادل ابجد

مباین
  • 103
حل جدول

مباین در حل جدول

  • دارای تضاد و تفاوت
مترادف و متضاد زبان فارسی

مباین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خلاف، ضد، متفاوت، مغایر،

    (متضاد) مرادف
لغت نامه دهخدا

مباین در لغت نامه دهخدا

  • مباین. [م ُ ی ِ] (ع ص) ناسازوار. مخالف. ناسازگار. که بینونت دارد. جدا. ج، مباینات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چنانکه اندرهندسه گویند که هر مقداری مشارک دیگر مقدار مجانس خود بود یا مباین. (دانشنامه). و رجوع به مباینه و مباینت و متباین شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مباین در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

مباین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ناجور نا ساز (اسم) مخالف: چنانکه اندر هندسه گویند که هر مقداری مشارک دیگر مقدار مجانس خود بود یا مباین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

مباین در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُباین، مخالف، بر خلاف،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید