معنی مایعات

مایعات
معادل ابجد

مایعات در معادل ابجد

مایعات
  • 522
حل جدول

مایعات در حل جدول

لغت نامه دهخدا

مایعات در لغت نامه دهخدا

  • مایعات. [ی ِ] (ع ص، اِ) چیزهای روان و سیال و گداخته. (ناظم الاطباء). ج ِ مایعه مؤنث مایع. و رجوع به مایع شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مایعات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (تک: مائعه) آبگونگان (صفت و اسم) جمع مایعه (مایع) .
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید