معنی مایعات در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

مایعات. [ی ِ] (ع ص، اِ) چیزهای روان و سیال و گداخته. (ناظم الاطباء). ج ِ مایعه مؤنث مایع. و رجوع به مایع شود.

حل جدول

سیالات

فرهنگ فارسی هوشیار

(تک: مائعه) آبگونگان (صفت و اسم) جمع مایعه (مایع) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر