معنی ماهرخ

ماهرخ
معادل ابجد

ماهرخ در معادل ابجد

ماهرخ
 • 846
حل جدول

ماهرخ در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ماهرخ در لغت نامه دهخدا

 • ماهرخ. [رُ] (ص مرکب) ماه روی. از اسمای محبوب است. (آنندراج). ماه رخسار. کسی که رخسار وی مانند ماه، تابان و درخشان باشد. (ناظم الاطباء). ماه چهره. ماه دیدار. ماهرو. زیباروی:
  چو آن ماهرخ روی شاپور دید
  بیامد بر او آفرین گسترید.
  فردوسی.
  بسان زره بر گل ارغوان
  برافکنده بدماهرخ گیسوان.
  فردوسی.
  مر آن ماهرخ را به پرده سرای
  بفرمود تا خوب کردند جای.
  فردوسی.
  چنان بد که بی ماهرخ، اردوان
  نبودی شب و روز روشن روان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماهرخ در فرهنگ عمید

 • پنهانی، به‌آرامی، و خمیده،
نام های ایرانی

ماهرخ در نام های ایرانی

 • دخترانه، آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد، ماهچهر
فرهنگ فارسی هوشیار

ماهرخ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید