معنی ماش

ماش
معادل ابجد

ماش در معادل ابجد

ماش
 • 341
حل جدول

ماش در حل جدول

فرهنگ معین

ماش در فرهنگ معین

 • [سنس. ] (اِ. ) گیاهی است از تیره پروانه - واران که دارای برخی گونه های پایاست. انواع بسیار از این گیاه وجود دارد و غالباً همراه یکی از غلات (گندم، جو) کاشته می شود. برگ ها و ساقه اش علوفه خوبی جهت دام ها هستند و دانه هایش در اغذیه مصرف می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ماش در لغت نامه دهخدا

 • ماش. (اِ) غله ٔ سبزرنگ و مدور طولانی و کوچک. (ناظم الاطباء). دانه ای است خرد و مدور که آن را در باها و پلاو پخته خورند. معرب آن مَج ّ است. اَقطِن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دانه ای است و آن معرب یا مولد است. (المعرب جوالیقی، ص 317). مج دانه ای است مانند عدس جز اینکه گردتر از آن است. و آن را به فارسی ماش گویند. (المعرب جوالیقی ص 328). مَج ّ. خُلَّر. لَش ّ. زن ّ. (منتهی الارب). در سانسکریت، ماش. معرب آن هم «ماش ». توضیح بیشتر ...
 • ماش. (معرب، اِ) دانه ای است معروف. (منتهی الارب). غله ای است که در هند اسبان را می خورانند و آدمیان نیز خورند و برگ او را آفتاب پرست گویند. (آنندراج). یک نوع غله که به فارسی نیز ماش گویند. (ناظم الاطباء). دانه ایست مانند کِرسِنَّه. که پزند و خورندو بهترین آن هندی و سپس یمنی و بدترین آن شامی است. واحد آن ماشه. (از اقرب الموارد). و رجوع به ماده ٔ قبل شود. || رخت خانه و متاع سقط و هیچکاره و در مثل گویند: الماش خیر من لاش، یعنی در خانه اگر رخت و متاع سقط و هیچکاره باشد بهتر از آن است که هیچ نباشد. توضیح بیشتر ...
 • ماش. (اِخ) یکی از بنی آرام است که ماشک نیز خوانده شده است و گمان چنان است که وی در کوه ماسیوس که همان قراجابغلر و در نزدیکی شمال الجزیره واقع است سکونت می داشته. (قاموس کتاب مقدس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماش در فرهنگ عمید

 • دانه‌ای گرد به‌رنگ سبز که از حبوبات و خوارکی است، بنوسیاه،
تعبیر خواب

ماش در تعبیر خواب

 • اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.
  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
  دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

ماش در خواص گیاهان دارویی

 • غذایی است لطیف تر از عدس وباقالا ونیز از سایر حبوبات بهتر است. زیرا مواد غذای آن از سایر حبوبات بیشتر است. اگر ماش را با روغن با دام شیرین بپزند برای کم خونی ورفع نقاهت دوران بیماریها موثر است. مقوی اعصاب بوده وقوه بینایی را افزایش می دهد. ضد اسهال وبا عث کم شدن غلظت خون است. پخته ماش به صورت سوپ غذایی مناسب است برای بیماران مبتلا به تب و بیماری های پوستی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ماش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سنسکریت تازی گشته ماش ‎ (اسم) گیاهی است از تیره پروانه واران که دارای برخی گونه های علفی و برخی گونه های پایا است انواع بسیار از این گیاه وجود دارد که در مناطق معتدل نمیکره شمالی میرویند. گونه معمولی آن که کاشته میشود ارتفاعش تا یک متر میرسد و گلهایش قرمز رنگند ومعمولا دو نوع بهاره و زمستانی از آن کشت میگردد و غالبا همراه یکی از غلات (گندم جو یولاف) کاشته میشود. برگهاوساقه اش علوفه خوبی جهت دامها هستند ودانه هایش در اغذیه مصرف میشوند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه