معنی لولیدن

لولیدن
معادل ابجد

لولیدن در معادل ابجد

لولیدن
  • 130
حل جدول

لولیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لولیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

لولیدن در فرهنگ معین

  • (عا. ) در جای خود جنبیدن و پیچیدن، رفت و آمد کردن به آهستگی، نمو کردن کودک به طوری که خود بتواند راه برود. [خوانش: (دَ) (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

لولیدن در لغت نامه دهخدا

  • لولیدن. [دَ] (مص) جنبیدن چنانکه کرم در جای خویش. در تداول عامه، جنبیدن چنانکه کرم خرد دراز سرخ در آب. جنبیدن چنانکه مار حلقه زده بر خود یا کرمهای بسیاری در جائی از خشکی یا آب. جنبیدن بر جای بی پیش رفتن. مخیدن. پیچان رفتن. جنبیدن چنانکه کرم در آب یا کیک در جامه. جنبیدن با جمع و گرد کردن خود و سپس یازیدن و بازشدن عده ٔ بسیاری. || مجازاً رفتن و آمدن به آهستگی. جنبیدن به آهستگی. || در تداول خانگی و زنان، نمو کردن و بالیدن و بیشتر در کودکان، کمی بزرگ شدن کودک چنانکه خود تواند رفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لولیدن در فرهنگ عمید

  • در جای خود جنبیدن و پیچیدن، لول ‌خوردن، لول ‌زدن،
    * درهم لولیدن: [عامیانه] درهم رفتن و در یک‌جا جنبیدن جمعیت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لولیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

لولیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

لولیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

لولیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ عوامانه

لولیدن در فرهنگ عوامانه

  • جنبیدن و غلتیدن است.
فارسی به آلمانی

لولیدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید