معنی لوله

لوله
معادل ابجد

لوله در معادل ابجد

لوله
 • 71
حل جدول

لوله در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لوله در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

لوله در فرهنگ معین

 • (لِ) (اِ.) هرچیز میان تهی دراز و استوانه ای شکل.
لغت نامه دهخدا

لوله در لغت نامه دهخدا

 • لوله. [لو ل َ / ل ِ] (اِ) انبوب. نایژه. قصب. قصبه. اَنبوبه. نایزه. تنبوشه. تنوره. مِبْزَل. مِبزَلَه. ماشوره. (برهان). ناوه ٔ کوزه. (آنندراج). هر چیز میان کاواک دراز که گذرانیدن مایعی را به کار باشد. هر مجرای استوانه ای شکل. آنچه مدور و دراز و میان خالی باشد و گاه میان پر:
  شه چو حوضی دان حشم چون لوله ها
  آب او از لوله ها در کوله ها.
  ور درآن حوض آب شور است و پلید
  هر یکی لوله همان آرد پدید
  زآنکه پیوسته ست هر لوله به حوض
  خوض کن در معنی این حرف خوض. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لوله در فرهنگ عمید

 • استوانۀ دراز فلزیِ توخالی که از فلز، پلاستیک یا مواد دیگر تهیه می‌شود و برای عبور گاز، آب و امثال آن به کار می‌رود،
  هر‌چیز دراز و استوانه‌شکل که میان آن خالی باشد: لولهٴ قلیان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لوله در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

لوله در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

لوله در فارسی به عربی

 • انبوب، تدفق، لفه، مدفع
تعبیر خواب

لوله در تعبیر خواب

 • ۱ـ دیدن لوله در خواب، علامت آن است که بعد از کشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت.
  ۲ـ دیدن لوله های گاز در خواب، علامت آن است که صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد.
  - آنلی بیتون. توضیح بیشتر ...
 • خواب لوله: خوشبختی استثنائی
  توده ای از لوله های بلند: خوشبختی شما بستگی به بزرگی توده لوله ها دارد.
  شما لوله می خرید: در عشق فریب خواهید خورد
  لوله می فروشید: فرصت مناسبی است برای رسیدن به خواسته هایتان
  لوله های پرازآب:به شخصی برمی خورید و با او مشاجره سختی خواهید داشت
  لوله ها را جاگذاری می کنید: شهرت خوبی پیدا می کنید. - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

لوله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مجرای استوانه ای شکل، آنچه که مدور و دراز و میان خالی باشد و گاه میان پر، هر چیز میان کاواک دراز که گذرانیدن مایعی را بکار باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

لوله در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

لوله در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید