معنی لبویی

حل جدول

لبویی

لبو فروش

لبوفروش


لبوفروش

لبویی


لبو فروش

لبویی

لبویی، در قدیم معمولا بر روی یک چرخ دستی چغندر پخته (لبو) می فروخت.

لغت نامه دهخدا

لبوئی

لبوئی. [ل َ] (ص نسبی) منسوب به لبو. لبویی. لبوفروش.


لبوفروش

لبوفروش. [ل َ ف ُ] (نف مرکب) لبویی. فروشنده ٔ لبو. چغندر پخته فروش.

معادل ابجد

لبویی

58

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری