معنی لاهوت

لاهوت
معادل ابجد

لاهوت در معادل ابجد

لاهوت
 • 442
حل جدول

لاهوت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لاهوت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عالم‌غیب، ملکوت، الهی،

  (متضاد) ناسوت
فرهنگ معین

لاهوت در فرهنگ معین

 • [ع.] (اِفا.) عالم غیب، عالم الهی، جهان مینوی.
لغت نامه دهخدا

لاهوت در لغت نامه دهخدا

 • لاهوت. (ع اِ) (مشتق از اﷲ. مفاتیح). الوهه. و اصل آن لاه باشد و واو و تاء بدو ملحق شده است نمودن مبالغه را چنانکه در جبروت. اگر از کلام عرب است مشتق از «لاه » خواهد بود بر وزن فعلوت مانند رَغبوُث. (منتهی الارب). خدای تعالی. (تاج العروس). || عالم خدای. (دهار). غیب. عالم امر. عالم غیب. عالم معنوی. جهان ِ بود. مقابل ناسوت. عالم اله. طبیعت الهیت. (قاموس مقدس):
  از «لا» رسی بصدر شهادت که عقل را
  از «لا» و «هو» ست مرکب لاهوت زیر ران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لاهوت در فرهنگ عمید

 • عالم غیرمادی، عالم غیب، ملکوت،
  الوهه، خداوندی. δ در اصل لاه به‌ معنی اله بوده، «واو» و «تا» برای مبالغه به آن افزوده شده، مانند «واو» و «تای» جبروت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

لاهوت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

لاهوت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ مینوک مینو آرنگ، مینو شناسی دانشی که به بررسی و گفت و گو پیرامون مینو می پردازد (اسم) جهان معنی عالم امر عالم غیب مقابل ناسوت: گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از هیولا. (خاقانی. سج. ‎ 26)، عالم ذات الهی که سالک را در آن مقام فنا ء فی الله حاصل میشود. مرتبه صفات را جبروت و مرتبه اسما ء را ملکوت نامند مرتبه واحدیت که از آن تعبیر بمرتبه وجود جامعاز لحاظ جامعیت اسما و صفات آورند. خدایتعالی، عالم غیب، عالم امر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

لاهوت در فرهنگ فارسی آزاد

 • لاهُوت، عالم الهی، اعلی عوالم الهی که خاص ذات حضرت باری دانسته شده و عوالم جبروت و ملکوت در ظلّ آن تسمیه شده اند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید