معنی قلاده

قلاده
معادل ابجد

قلاده در معادل ابجد

قلاده
  • 140
حل جدول

قلاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قلاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • طوق، گردن‌بند، یوغ، تا، عدد
فرهنگ معین

قلاده در فرهنگ معین

  • گردن بند، زنجیری که بر گردن حیوانات یا مجرمین می بندند، واحدی برای شمارش گربه س انان. [خوانش: (قَ دَ یا دِ) [ع. قلاده] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قلاده در فرهنگ عمید

  • گردن‌بند و گلوبند سگ و برخی جانوران دیگر،
    واحد شمارش برخی جانوران: دو قلاده یوزپلنگ،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

قلاده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

قلاده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قلاده ک در فارسی: گردنبند (اسم) آنچه بگردن آویزند گردن بند گلو بند جمع: قلائد (قالاید) : و از آن عقدی ترتیب افتاد که قلاده جید دولت نظام الملکی. تواند بود. گردنبند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید