معنی قرابت

قرابت
معادل ابجد

قرابت در معادل ابجد

قرابت
  • 703
حل جدول

قرابت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

قرابت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بستگی، خویشاوندی، خویشی، نزدیکی، نسب، نسبت، وابستگی
فرهنگ معین

قرابت در فرهنگ معین

  • (قَ بَ) [ع. قرابه] (اِمص.) نزدیکی، خویشی.
لغت نامه دهخدا

قرابت در لغت نامه دهخدا

  • قرابت. [ق َ ب َ] (ع اِمص، اِ) خویشی و خویشاوندی. رجوع به قرابه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

قرابت در فرهنگ عمید

  • خویشی، خویشاوندی،

    نزدیکی،
فارسی به انگلیسی

قرابت در فارسی به انگلیسی

  • Affinity, Alliance, Approach, Kinship, Propinquity
فرهنگ فارسی هوشیار

قرابت در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

قرابت در فرهنگ فارسی آزاد

  • قَرابَت، خویشاوندی، نزدیکی در نَسَب و پیوند،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید