معنی قاهره

قاهره
معادل ابجد

قاهره در معادل ابجد

قاهره
  • 311
حل جدول

قاهره در حل جدول

  • پایتخت کشور مصر
فرهنگ معین

قاهره در فرهنگ معین

  • (هِ رِ یا رَ) [ع. قاهره] (اِفا.) مؤنثِ قاهر. غالب، چیره.
فرهنگ عمید

قاهره در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

قاهره در نام های ایرانی

  • دخترانه، مؤنث قاهر، نام پایتخت مصر
فرهنگ فارسی هوشیار

قاهره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مونث قاهر و پایتخت مسر، شتابزدگی، آغاز هر چیز، سرسینه (اسم) مونث قاهر: دولت قاهر ملوک قاهر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید