معنی قاهره در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(هِ رِ یا رَ) [ع. قاهره] (اِفا.) مؤنثِ قاهر. غالب، چیره.

فرهنگ عمید

قاهر

حل جدول

پایتخت کشور مصر

فرهنگ فارسی هوشیار

مونث قاهر و پایتخت مسر، شتابزدگی، آغاز هر چیز، سرسینه (اسم) مونث قاهر: دولت قاهر ملوک قاهر.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر