معنی قانونگذاری

قانونگذاری
معادل ابجد

قانونگذاری در معادل ابجد

قانونگذاری
  • 1138
حل جدول

قانونگذاری در حل جدول

فارسی به ایتالیایی

قانونگذاری در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید