معنی فیل

فیل
معادل ابجد

فیل در معادل ابجد

فیل
 • 120
حل جدول

فیل در حل جدول

 • بزرگترین جانور روی زمین
 • بزرگترین حیوانی که در قرآن نام آن آمده است
 • حیوان هندوستان
 • مهره ی شطرنج، حیوان هندوستان، از سوره های قرآن
مترادف و متضاد زبان فارسی

فیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

فیل در فرهنگ معین

 • پستانداری است عظیم الجثه و علف خوار با بینی درازی موسوم به خرطوم و دو دندان نیش به نام عاج که بسیار گران بهاست، یکی از مهره های شطرنج، و فنجان دو چیز نامتناسب ازنظر اندازه، کسی یاد هندوستان کردن کنایه از:به هوس [خوانش: [معر. پیل] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فیل در لغت نامه دهخدا

 • فیل. (اِخ) شهر ولایت خوارزم را می گفته اند، و آن را در ابتدا فیل و بعدها منصوره خوانده اند و اکنون گرگانج گویند. (از معجم البلدان). رجوع به فیلان شود. توضیح بیشتر ...
 • فیل. (اِخ) دهی است کوچک از دهستان میان رود علیا از بخش نور شهرستان آمل که دارای 10 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3). توضیح بیشتر ...
 • فیل. [ف َ / ف َی ْ ی ِ] (ع ص) رجل فیل الرأی، مرد سست عقل. ج، افیال، فیاله، فیوله. || رجل فیل اللحم، مرد بسیارگوشت. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • فیل. (معرب، اِ) پیل. پستانداری است عظیم الجثه که راسته ٔ خاصی بنام راسته ٔ فیلان را به وجود می آورد. در راسته ٔ فیلان امروز فقط دو گونه موجود است، یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیلهای هندی از افریقایی کوچکتر و گوشها و عاج آنها نیز کوچکتر است. به طورکلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی هستند و دارای خرطوم طویلی میباشند که از اتصال دوجدار بینی و لب بالا به وجود آمده است. بر روی آرواره ٔ بالایی دو دندان نیش وجود دارد که بسیار طویل میشود و عاج را میسازد، بعلاوه در سراسر دهان فیل فقط چهار دندان آسیا وجود دارد که بر روی هر نیم فک قرار میگیرد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فیل در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) پستاندار خرطوم‌دار با پوست ضخیم و چروک‌دار، پاهای ستون‌مانند، و عاج بلند و نسبتاً خمیده که بزرگ‌ترین جانور خاک‌زی است،
  صد‌وپنجمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵ آیه، الم‌تَرَ،
  (ورزش) در شطرنج، هر یک از دو مهرۀ هر بازیکنی که دارای حرکت مورب می‌باشد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به ترکی

فیل در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فیل در فارسی به عربی

تعبیر خواب

فیل در تعبیر خواب

 • معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود. اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود. اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن فیل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمی. دوم: مرد غلام. سوم: مردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکاری خونخواره - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

فیل در عربی به فارسی

ترکی به فارسی

فیل در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

فیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سریانی تازی گشته از فیلا پارسی تازی گشته پیل پستانداریست عظیم الجثه که راسته خاصی به نام راسته فیلان را به وجود می آورد. در رسته فیلان امروزه فقط دو گونه موجود است: یکی فیل آسیایی یا هندی و دیگر فیل افریقایی. قد فیل هندی از فیل افریقایی کوچکتر و گوشها و عاجش نیز کوچکتر است. بطور کلی امروزه فیلها بزرگترین حیوانات خاکزی هستند. دارای خرطوم طویلی می باشند که از اتصال دو جدار بینی و لب فوقانی بوجود آمده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

فیل در فرهنگ فارسی آزاد

 • فِیل، فیل (حیوان)، نام سوره 105 قرآن است که مکیه می باشد و پنج آیه دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

فیل در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

فیل در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه