معنی فیبر

فیبر
معادل ابجد

فیبر در معادل ابجد

فیبر
  • 292
حل جدول

فیبر در حل جدول

فرهنگ معین

فیبر در فرهنگ معین

  • نوعی مقوای ضخیم که به جای تخته نازک در کارهای نجاری به کار رود، نسج، الیاف (فره). [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فیبر در لغت نامه دهخدا

  • فیبر. (فرانسوی، اِ) نسج. لیف. || قسمی مقوای ضخیم که بجای تخته ٔ نازک در کارهای نجاری به کار برند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فیبر در فرهنگ عمید

  • نوعی تختۀ نازک متشکل از خاک‌اره و ضایعات چوبی که در نجاری به‌ کار می‌رود،
    الیافی که در صنعت به کار می‌رود، لیف،
    (زیست‌شناسی) مواد سلولزی موجود در مواد غذایی که هضم نمی‌شوند ولی حرکات اندام گوارشی را تنظیم می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فیبر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

فیبر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

فیبر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قسمی مقوای ضخیم که در بخاری بجای چوب بکار میرود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه