معنی فرمان

فرمان
معادل ابجد

فرمان در معادل ابجد

فرمان
 • 371
حل جدول

فرمان در حل جدول

 • حکم، امر، دستور
 • امر، دستور، حکم
مترادف و متضاد زبان فارسی

فرمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • امر، امریه، توقیع، حکم، دستور، رقم، سفارش، طغرا، فرمایش، منشور، رل، سکان، اجازه، پته، پروانه، فته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

فرمان در فرهنگ معین

 • دستور، امر، حکم، توقیع پادشاه، وسیله کنترل اتومبیل، دوچرخه، موتورسیکلت. [خوانش: (فَ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فرمان در لغت نامه دهخدا

 • فرمان. [ف َ] (اِ) در زبان پهلوی فرمان، در پارسی باستان فرمانا، در ارمنی عاریتی و دخیل هرمن، معرب آن نیز فرمان و جمع عربی آن فرامین است. (حاشیه ٔ برهان چ معین). حکم. امر. دستور. اجازه. (یادداشت به خط مؤلف):
  به کار آور آن دانشی کت خدیو
  بداده ست و منگر به فرمان دیو.
  بوشکور.
  ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار
  فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ.
  منجیک.
  همه حکمی به فرمان تو رانند
  که ایزد مر تو را داده ست فرمان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرمان در فرهنگ عمید

 • امر، دستور،
  حُکمی که از جانب شخص بزرگ صادر شود، حُکم،
  وسیله‌ای دایره‌ای‌شکل برای هدایت خودرو، رل،
  * فرمان بردن: (مصدر لازم) [مجاز] اطاعت کردن،
  * فرمان راندن: (مصدر لازم) [مجاز] حکومت کردن،
  * فرمان دادن: (مصدر لازم)
  امر کردن، حکم کردن،
  [قدیمی] اجازه دادن،
  * فرمان یافتن: (مصدر لازم)
  دریافت کردن فرمان،
  [قدیمی، مجاز] مردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فرمان در فارسی به انگلیسی

 • Behest, Charter, Command, Control, Decree, Dictate, Dictation, Direction, Directive, Edict, Fiat, Imperative, Injunction, Mandate, Order, Ordinance, Prescript, Prescription, Word, Writ. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

فرمان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

فرمان در فارسی به عربی

 • انتداب، ثور، دستور، قیاده، کلمه، مرسوم، معهد، مفوضیه، مقود، مهمه، نظام، وصیه، إراده. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

فرمان در نام های ایرانی

 • پسرانه، دستور، حکم، حکم، امر، دستور
ترکی به فارسی

فرمان در ترکی به فارسی

گویش مازندرانی

فرمان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

فرمان در فارسی به آلمانی

 • Datenwort (n), Wort (n), Edikt [noun], Kommando [noun]
واژه پیشنهادی

فرمان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید