معنی فرادا

فرادا
معادل ابجد

فرادا در معادل ابجد

فرادا
  • 286
حل جدول

فرادا در حل جدول

  • عبادت غیر جماعت
فرهنگ عمید

فرادا در فرهنگ عمید

  • [مقابلِ جماعت] (فقه) ویژگی نمازی که به‌تنهایی خوانده شود،
    (قید) به‌تنهایی (خواندن نماز): نمازش را فرادا خواند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید