معنی فتیر

فتیر
معادل ابجد

فتیر در معادل ابجد

فتیر
  • 690
حل جدول

فتیر در حل جدول

گویش مازندرانی

فتیر در گویش مازندرانی

  • نانی که خمیر آن درست ور نیامده باشد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه