معنی فارابی

فارابی
معادل ابجد

فارابی در معادل ابجد

فارابی
  • 294
حل جدول

فارابی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

فارابی در لغت نامه دهخدا

  • فارابی. (اِخ) رجوع به ابونصر فارابی شود.

  • فارابی. (اِخ) ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم. از اکابر ادبای قرن چهارم هجری و خال اسماعیل بن حماد جوهری بوده است. رجوع به فهرست کتابخانه ٔ سپهسالار و ابراهیم و اسحاق بن ابراهیم شود. توضیح بیشتر ...
  • فارابی. (اِخ) ابوزکریا یحیی بن احمد، لغوی. رجوع به یحیی. شود. توضیح بیشتر ...
  • فارابی. (اِخ) رجوع به محمودبن احمد فارابی شود.

  • فارابی. (اِخ) اسماعیل بن حماد جوهری. رجوع به اسماعیل شود.

سخن بزرگان

فارابی در سخن بزرگان

  • آن که نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند، هرگز به سر حد کمال نرسد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فارابی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • منسوب به فاراب اهل فاراب.
فرهنگ فارسی آزاد

فارابی در فرهنگ فارسی آزاد

  • فارابی، بذیل «اَبُونَصر فارابی» مراجعه شود،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید